Start
Verksamhet
Aktiviteter
Föräldrar
Kontakt
Kalender

Hem

Hej och välkomna till förskolan Myran! Vi är ett föräldrakooperativ med barn mellan 1-5 år. Verksamheten drivs tillsammans av pedagoger, föräldrar och styrelse. Vi finns i Rönninge/Salem.

Verksamhet

Vi arbetar efter läroplanen (Lpfö-98), där förskolans värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer finns formulerade. Vi utgår från det forskande barnet och den medforskande pedagogen. Det är viktigt för oss att det enskilda barnets utveckling och lärande främjas i nära samarbete mellan förskolan och hemmet. Målet är att barnen ska känna sig trygga med varandra och med oss pedagoger.

Personal
På Myran arbetar fyra heltidsanställda. Personalen ansvarar för den pedagogiska delen i verksamheten.

Aktiviteter

Färg, form och rörelser
Det är viktigt att alla barn deltar i våra aktiviteter, utifrån deras egen kapacitet. Barnen får arbeta i olika typer av material t.ex. färger, papper, trä, tyg, pärlor och lera. De får klippa, klistra, rita, måla, pyssla och jobba med olika byggmaterial. Vi använder oss av bl.a. av väggar, golv och fönster i vårt skapande.
Under terminerna arbetar vi med olika projekt i längre och kortare perioder. Barnens intressen och önskemål styr vilka dessa är.


Utomhusaktiviteter
Aktiviteter ute är en viktig del av verksamheten. På gården kan barnen cykla, leka med bollar, springa och bygga i sanden. Vi går promenader till skogen. Vi är ute mycket och lagar gärna mat i skogen. Vi besöker lekplatser och gör andra utflykter. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och låta dem utforska sin omgivning tillsammans med oss pedagoger.

Föräldrakooperativ

Ett föräldrakooperativ kräver ansvar, engagemang och tid av föräldrarna. I gengäld får du som förälder insyn och delaktighet i barnens vardag. Genom att arbeta tillsammans lär föräldrarna känna varandra och alla barnen på Myran. Barnen, i sin tur, blir tryggare av att lära känna sina förskolekompisars familjer. För varje nytt barn som börjar hos oss planterar vi ett träd via Vi-skogen. Vi-skogen hjälper småbrukande bönder runt Victoriasjön i Afrika att bekämpa fattigdom och nöd genom bl.a. trädplantering.

Föräldrarollen
Föräldrarna är indelade i grupper och ansvarar för underhåll av inne- och utemiljö. Som förälder tillhör man antingen innegruppen, utegruppen eller innehar ett styrelseuppdrag. Varje förälder deltar i minst en arbetsgrupp. Om någon i personalen är borta går en förälder in som vikarie enligt en jourlista. Alla hjälps åt med vår- och höststädningen på gården.

Kontakt

Förskolan Myran
Myrstigen 4
14440 RÖNNINGE
08-532 507 78

info@forskolanmyran.se

Kalender